Arti Kata Gelem - Bahasa Ngapak
  • Gelem / ge-lem / v mau; mau menerima
  • Segeleme / se-ge-lem-é / semaunya
Contoh Kalimat
  • Gelem ora gelem, kudu gelem ( Mau tidak mau, harus mau )
  • Aja segeleme dewek (jangan semaunya sendiri)
  • Terakhir diubah: 2021/03/29 08:57
  • oleh Jason Wanda